Garantievoorwaarden Accessoires

Diese Webseite ist noch in Bearbeitung - kurzfristig stehen hier die Deutschen Garantiebedingungen.

Dit is een aanvulling op de algemene garantievoorwaarden van Babboe

Babboe accessoires / onderdelen

Hieronder treft u de garantievoorwaarden voor de accessoires die verkocht worden via de website van Babboe. Mocht u problemen ondervinden met de door u aangeschafte accessoires voor de Babboe bakfiets, dan kunt u contact opnemen met Babboe B.V.

Garantietermijn

Voor Babboe accessoires geldt een garantieperiode voor fabricagefouten. De garantietermijnen staan hieronder beschreven. Deze garantie omvat niet de aan normale slijtage onderhevige onderdelen.

  • 6 maanden op accessoires
  • 6 maanden op onderdelen

Belangrijk:

  • U dient de accessoires direct te controleren bij ontvangst levering. Controleer schade wat veroorzaakt is tijdens het vervoer en of overige schade en/ gebreken. Wij nemen geen klachten van zichtbare en overige gebreken in behandeling nadat het artikel afgeleverd is.

Vervanging van accessoires / onderdelen:

Indien vervanging van het product noodzakelijk is, geschiedt dit door middel van een aan het originele onderdeel technisch en optisch gelijkwaardig product, gebaseerd op de dan actuele stand der techniek. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op een identiek product. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op de montage van een vervangend product indien Babboe B.V. van mening is dat de consument met schriftelijke begeleiding deze reparatie zelf kan uitvoeren. In dat geval kan er worden gekozen voor het toesturen van het product. Alvorens een vervangend product op te sturen kan Babboe B.V. eisen dat het bewuste product eerst ter beoordeling naar Babboe B.V. wordt opgestuurd. Aan de hand van deze beoordeling kan Babboe B.V. besluiten dat het product niet onder de garantievoorwaarden valt of een vervangende product opsturen.

Bijkomende kosten
Mochten er onderdelen die onder de garantie vallen vervangen moeten worden, dan worden de (gratis) onderdelen toegestuurd, maar zijn de verzendkosten (porto) en eventuele montagekosten voor uw eigen rekening.

Tip van ouders voor ouders

  • Bewaar de regentent vorstvrij. Door bevriezend vocht op de raampjes, bestaat de kans dat ze scheuren/ breken. Er zit geen garantie op vorstschade.